Mariaskyrkan

mariakyrkanMariakyrkan i Uddevalla är vår andra församling i ”pastorat” som betjänas av våra präster. Besök gärna också deras hemsida www.mariakyrkaniuddevalla.se
och mediabibliotek