Media

Kristen tro – om kärlek, sanning och nåd.

Med tankens värld förflyttas vi till ”3 dagar i Jerusalem”. Från mörkets grymhet till gryning. Svaghet till förnyat förtroende. Dödens boja förbytt till hoppets vinge.

Per-Anders Grunnan i ett förtroligt samtal om att orka vara annorlunda i en populistisk tidsanda och hur man tacklar människors förakt utan att bli bitter.