Om oss

Stigens kyrka är en icketerritoriell församling i Svenska kyrkans andliga tradition, som står under tillsyn av biskop Roland Gustafsson i Missionsprovinsen.Församlingen har växt fram som en del av Kyrkliga Förbundets verksamhet i Bohuslän och den gudstjänstfirande församlingen är nu också en en koinoia/församling inom Missionsprovinsen i Sverige. Vår kyrkolokal ägs av Kyrkliga Förbundets lokalavdelning i Bohuslän-Dal. Församlingen drivs till största delen av människors offer och gåvor men också med visst stöd från Kyrkliga Förbundets givartjänst.

Missionsprovinsens logga

Vår biskop Roland Gustafsson