Om oss

Stigens kyrka är en icketerritoriell församling i Svenska kyrkans andliga tradition. Den gudstjänstfirande församlingen är en koinonia/församling i Bohuslän-Dals pastorat. Vår kyrkolokal ägs av pastoratet i Bohuslän-Dal. Församlingen drivs till största delen av människors offer och gåvor.