Om Stigens kyrka

Stigens kyrka är en icketerritoriell församling i Svenska kyrkans andliga tradition som tillhör Bohuslän-Dals pastorat.

Läs mer