"Stigens kyrka – en evangelisk-luthersk församling i Dalsland"

Församlingen ingår i Bohuslän-Dals pastorat

Startsidan

Vi firar gudstjänst varje sön- och helgdag kl 11.00

 

 

Stigevivägen 1, 458 94 Stigen

Varmt välkomna!

Kom och se!

När Natanael i Johannesevangeliets första kapitel säger till Filippus: ”Kan något gott komma från Nasaret?” svarade Filippus: ”Kom och se!” Det var Filippus sätt att bjuda in en vän till att möta honom som Mose har skrivit om i lagen, och som profeterna har skrivit om, och som Filippus nu hade mött – nämligen Jesus, Josefs son, från Nasaret. Samma ”Kom och se!” säger vi till dig, som en inbjudan till att möta Jesus. Till att möta honom som har förvandlat våra liv, och som har mött oss med all sin kärlek och omsorg. I gudstjänsten möter Han, vår Herre, oss genom sina gåvor i Bibeln, dopet, förlåtelsen och nattvarden och vi svarar på hans kärlek genom vår bön och lovsång. Det är detta möte med Frälsaren som vi har som fokus för våra gudstjänster, och som vi önskar att varje person som kommer till oss ska få erfara.

 

Kristen tro – om kärlek, sanning och nåd

Vad vi tror på

Vi tror på den ende helige treenige Guden Fader, Son och Ande. Vi ställer oss alltså till raden av många kristna världen över som bejakar de tre trosbekännelserna: apostoliska, Nicenska och den Athanasianska

Mission

Stigens kyrka bidrar aktivt med stöd till lutherska församlingar i Vitryssland och Ingermanländska kyrkan i Ryssland. Detta sker i samarbete med andra församlingar och missionsorganisationer.

Bilder

Här hittar du vårt bildgalleri. Vi har som ambition att lägga upp bilder efter evenemang i församlingen.