Stigens kyrka

EN EVANGELISK-LUTHERSK FÖRSAMLING I BOHUSLÄN-DALS PASTORAT

Kom och se!

När Natanael i Johannesevangeliets första kapitel säger till Filippus: ”Kan något gott komma från Nasaret?” svarade Filippus: ”Kom och se!” Det var Filippus sätt att bjuda in en vän till att möta honom som Mose har skrivit om i lagen, och som profeterna har skrivit om, och som Filippus nu hade mött – nämligen Jesus, Josefs son, från Nasaret. Samma ”Kom och se!” säger vi till dig, som en inbjudan till att möta Jesus. Till att möta honom som har förvandlat våra liv, och som har mött oss med all sin kärlek och omsorg. I gudstjänsten möter Han, vår Herre, oss genom sina gåvor i Bibeln, dopet, förlåtelsen och nattvarden och vi svarar på hans kärlek genom vår bön och lovsång. Det är detta möte med Frälsaren som vi har som fokus för våra gudstjänster, och som vi önskar att varje person som kommer till oss ska få erfara.

Söndagens gudstjänst


Gudstjänst firas varje sön- och helgdag kl 11.00 i Stigens kyrka. Om man inte har möjlighet att närvara i kyrkan går det bra att följa den direktsända gudstjänsten eller titta på den sparade videon i efterhand via någon av kyrkans videokanaler.

Gtj 30 jun apostladagen, PA Grunnan

Gtj 7 jul, 6 e tref, A Olsson

Högm 14 jul Kr förkl dag, PA Grunnan

Gtj 21 jul, 8 e tref, PA Grunnan

Välkommen!


Fokus för våra gudstjänster är Herrens möte med oss människor. I gudstjänsten möter Han oss genom sina gåvor i Guds ord, dopet, avlösningen (förlåtelsen) och nattvarden och vi svarar på hans kärlek genom vår bön och lovsång.


Gudstjänsterna i Stigens kyrka bygger på de alternativ i Svenska kyrkans nuvarande handbok som ligger nära den tidigare ordningen. På så vis har vi ett modernt språk, men har samtidigt behållit högmässans bibliska, tidlösa och högtidliga inriktning. Gudstjänsten förmedlar både Guds helighet och hjärtats glädje över att få upprättelse och kraft hos Jesus.


Vi använder 1986 års psalmbok och 1983 års evangeliebok, med Svenska folkbibelns översättning. Folkbibeln är översatt med övertygelsen att det är samme Ande som talar i gamla och nya testamentet och den fungerar därför väl som kyrkobibel.


Vår förkunnelse bygger på att Gud talar till oss genom bibeln. Stigens kyrka är en evangelisk-luthersk församling och har därmed Svenska kyrkans bekännelseskrifter eller konkordieboken som sin bekännelsegrund. Vi betonar betydelsen av predikan av Guds lag och evangelium. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord (Rom. 10:17). Herrens ord vänder inte tillbaka fåfängt, utan att ha verkat det han sänt ut det till (Jes 55:11). Gudstjänsten är därför det viktigaste i församlingens och kyrkans verksamhet, eftersom det är här Ordet och sakramenten skapar och bevarar tron på Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare.