Stigens kyrka

Om oss

Församlingen i Stigen

Stigens kyrka är en icketerritoriell församling i Svenska kyrkans andliga tradition. Den gudstjänstfirande församlingen är en koinonia/församling i Bohuslän-Dals pastorat. Vår kyrkolokal ägs av pastoratet i Bohuslän-Dal. Församlingen drivs till största delen av människors offer och gåvor.

Vad vi tror på

Vi tror på den ende helige treenige Guden Fader, Son och Ande. Vi ställer oss alltså till raden av många kristna världen över som bejakar de tre trosbekännelserna: apostoliska, nicenska och den athanasianska. Till dessa tre bejakar och erkänner vi också den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530 som också Uppsala möte gjorde 1593.


Vi tror att dessa fyra bekännelser är en sammanfattning av Guds heliga ord, som är grunden för vår lära, tro och bekännelse. Vi tror också att Guds heliga ord och de fyra trosbekännelserna är förklarade i hela konkordieboken.


Den athansianska trosbekännelsen inleds med orden ”Var och en, som vill bli salig, måste först av allt ha den allmänneliga kristna tron. Men den, som inte bevarar den oförändrad och oförfalskad, går med säkerhet evigt förlorad.” Det är allvarliga ord men det är den bekännelsen som vi i Stigens kyrka bekänner oss till. Det finns en dubbel utgång från detta livet, en till evig död och en till evigt liv, och som den athanasianska bekännelsen uttrycker det så måste varje människa ha den allmänneliga kristna tron för att kunna bli salig.


Det är med den stora räkenskapsdagen för ögonen och med hoppet om det eviga livet som vi bedriver vår verksamhet. Vi vet att Gud inte vill att någon enda ska gå förlorad utan att han önskar av hela sitt hjärta att alla människor ska bli frälsta och få evigt liv. Aposteln Petrus skriver i 2 Petrusbervet (3:9) att: ”Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.”


Vi lever alltså i en nådatid då Gud uppsöker och kallar på människor för att de ska omvända sig, bli frälsta och komma till insikt om sanningen (1Tim. 2:4). I denna nådatid vill Stigens kyrka få vara en plats där Gud kan möta oss människor med sitt livgivande Ord och i sina sakrament. Där vi får komma med vår bekännelse, bli avlösta (förlåtna) från våra synder och få frid med Gud så att vi en gång också får komma in i Guds eviga och saliga vila.


Men för att vi ska få denna eviga och saliga vilan krävs alltså att vi måste ha den allmänneliga kristna tron. Kort sammanfattad kan vi uttrycka den med evangelisten Johannes ord ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh. 3:16) Detta är kärnan i den allmännerliga kristna tron och anledningen till att trosbekännelserna ägnar så stor vikt vid just vår Herre och Frälsare, Jesus, Kristus.


De tre trosbekännelserna ger en kort sammanfattning av Bibelns lära om Gud och den heliga allmänneliga kristna tron: ”detta är den allmänneliga kristna tron, att vi dyrkar en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom” (athanasianska trosbekännelsen §3).