Stigens kyrka

Mission

Stigens kyrka bidrar aktivt med stöd till lutherska församlingar i Vitryssland och ingermanländska kyrkan i Ryssland. Detta sker i samarbete med andra församlingar och missionsorganisationer.


Vi har under årens lopp förmedlat hundratusentals kronor till kristen litteratur, utbildning, diakoni etc i Sankt Petersburg, Sibirien och Vitebsk. För några år sedan trycktes t ex 5 böcker genom ett förlag i Vitryssland, som vi och Evangelisk litteraturmission – Scriptura samarbetar med.


Vårt senaste åtagande var utbildning av kyrkomedarbetare och inköp av en kyrkobyggnad till församlingen i Mazolovo. Vi fick ta ett lån för att möjliggöra betalningen av byggnaden, men vi trodde att detta var så viktigt att vi vågade ta detta steg i tro att Gud skulle ge oss de medel vi behövde för att betala tillbaka lånet till Nordisk östmission.


I Stigens kyrka har vi haft besök av biskopar, präster och lekmän från Ryssland, Vitryssland och Afrika. Vi arbetar aktivt för att stärka gemenskapen och stödet mellan kristna i olika länder. Kyrkan är internationell till sitt väsen.


Denna övertygelse praktiserar vi också lokalt och Stigens kyrka besöks regelbundet av flera flyktingar från olika länder. Vi gläder oss mycket åt de möjligheter Herren har gett oss att få lära känna bröder och systrar i tron från Kristi kyrka över hela världen.

Kyrkan i Mazolovo